Plavčík/Záchranář III

Podmínky účasti na kurzu:

o       dosažení 18let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu

o       ukončená základní školní docházka

o       zdravotní způsobilost

o       čestné prohlášení uchazeče o zvládnutí techniky veslování a pádlování

Předmět činnosti: zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, koupalištích a aquaparcích v souladu s platnou legislativou; účast v záchranném družstvu VZS ČČK při živelných pohromách

Doba platnosti kvalifikace: 2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek)

Vstupní zkoušky: provádějí se před zahájením kurzu. Zkoušena je pouze plavecká úroveň uchazečů (100m volný způsob, plavání pod vodou – 25m). Výsledky testů jsou pouze orientační a slouží výhradně pro potřeby odpovědného instruktora.

Organizace kurzu: bloková nebo průběžná výuka pod vedením odpovědného instruktora. Instruktor/Záchranář I. je povinen vést protokol o průběhu kurzu, který nejpozději v den konání zkoušky předá předsedovi zkušební komise.

 

Rozsah kurzu

Předmětová skupina

Teorie

Praxe

 

Plavání

2

9

 

Záchrana tonoucích

2

10

 

První pomoc

11

18

 

Potápění

2

5

 

Doplňující znalosti

5

4

 

Závěrečné zkoušky

3

4

Celkem 75 hodin

 

25

50

  

Závěrečné zkoušky:

 Plavání

Praxe:   400m zvoleným plaveckým způsobem, z toho prvních 200m v čase do 4:00minut. Celou délku tratě plave zkoušený jedním plaveckým způsobem.

            25m pod vodou (start z vody). V závěru úseku (20-25m) musí zkoušený sebrat 3 puky, které jsou umístěny maximálně 5metrů od sebe v nejhlubší části bazénu (standard ILS)

            50m zvoleným plaveckým způsobem s hlavou nad vodou (start z vody), v časovém limitu 0:50minut (standard ILS)

 

Záchrana tonoucích

Praxe:   200m tažení tonoucího. Lze střídat způsoby tažení. Postižený se nesmí žádnou částí těla dotknout dna bazénu (standard ILS)

            2 techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího (viz. obsah kurzu)

            2 techniky obrany plavčíka (viz. obsah kurzu)

            50m – záchrana modelu. Model je umístěn na hranici 25m (na 25m bazénu max. 2m  od stěny), v nejhlubší části bazénu. Záchrance startuje kročným způsobem vstupu do vody a plave zvoleným plaveckým způsobem s hlavou stále nad vodou. Zanoří se pro model a po vyzvednutí ho dotáhne do cíle v časovém limitu 1:30minut (standard ILS)

            Záchranná akce s pásem. Zachránce provádí záchranu pomocí pásu po uplavání minimálně 23m. Způsob provedení záchrany volí podle polohy tonoucího. Po úplné stabilizaci tonoucího obličejem nahoru, provádí simulaci resuscitace s komentářem. Akci provádí do doby přerušení ze strany zkoušejícího.

            Záchranná akce s pomůckou. Hození pomůcky postiženému při vědomí v bazéně na min. vzdálenost 10m (standard ILS)

            Vynášení tonoucího z hlubokého bazénu jedním zachráncem. Způsob vynášení volí předseda zkušební komise podle podmínek

Teorie: Test

 

První pomoc

Praxe:   Kardiopulmonální resuscitace jedním záchrancem (5minut)

            Obvazová technika (jeden vybraný šátkový obvaz)

Teorie: Test

 

Potápění

Praxe:   100m plavání s ABC s podplaváním čtyř 2 metrových pásem, v čase do 1:40min. bez doteku drah vymezující pásmo.

            Vylévání vody z masky. Zkoušený skáče do vody s maskou v ruce.

 

Teorie: Test

 

Doplňující znalosti

Praxe:   Práce s lanem. Zkoušející zvolí 3 uzle z dále uvedených (ambulanční spojka, škotová spojka, očková spojka, lodní smyčka, dvojitý osmičkový uzel popř. dvojitá dračí smyčka)

Teorie: Test