Páteřní deska

Obsahem kurzu je nácvik jednotlivých stabilizačních technik při poranění páteře ve vodě a manipulace s páteřní deskou Ferno. Po splnění zkušebních požadavků získá absolvent certifikách akreditovaného pracoviště.