Mistr plavčí/Záchranář II

Podmínky účasti na kurzu:

o       dosažení 20 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu

o       zdravotní způsobilost

o       platná kvalifikace Plavčík/Záchranář III. VZS ČČK

Předmět činnosti: zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích a aquaparcích v souladu s platnou legislativou; účast v záchranném družstvu VZS ČČK při živelných pohromách

Doba platnosti kvalifikace: 4 roky; prodloužení na základě doškolení s přezkoušením  v době platnosti kvalifikace. Přezkoušení - praktické testy předmětové skupiny plavání. Kompletní testy předmětové skupiny první pomoc (viz. Závěrečné zkoušky Mistr plavčí/Záchranář II.VZS ČČK). Doškolení - novinky z oboru v rozsahu minimálně 8 hodin

Vstupní zkoušky: provádějí se před zahájením kurzu. Vstupní testy z předmětové skupiny plavání jsou totožné se závěrečnými zkouškami pro kvalifikaci Plavčík/Záchranář III.VZS ČČK

Organizace kurzu: bloková nebo průběžná výuka pod vedením odpovědného instruktora ZI.. Instruktor je povinen vést protokol o průběhu kurzu, který nejpozději v den konání zkoušky předá předsedovi zkušební komise.

 

 

Rozsah kurzu

Předmětová skupina

Teorie

Praxe

 

Plavání

3

6

 

Záchrana tonoucích

4

18

 

První pomoc

14

13

 

Potápění

4

6

 

Doplňující znalosti

8

8

 

Závěrečné zkoušky

4

4

Celkem 92 hodin

 

37

55

  

Závěrečné zkoušky

 Plavání:

Praxe: 400m kraul v čase do 8:30min.

 25m pod vodou. V závěru úseku (20-25m) sebrat 3 puky, které jsou umístěny v nejhlubší části bazénu (min.1.80m.) maximálně 5metrů od sebe (standard ILS)

50m zvoleným plaveckým způsobem s hlavou nad vodou (start z vody), v časovém limitu 0:50 minut (standard ILS)

Teorie: Test

 

Záchrana tonoucích:

Praxe: 200m tažení tonoucího. Lze střídat způsoby, postižený se nesmí žádnou částí těla dotknout dna bazénu

            Modelová záchranná akce. Kombinované záchranářské cvičení (50m VZ, 20m pod    vodou s vyzvednutím modelu, 30m. tažení modelu, 30m. běh, kročný způsob vstupu do neznámé vody s voláním o pomoc, 25m plavání s hlavou nad vodou, akce s pásem  s modifikovanou resuscitací (viz. Závěrečné zkoušky Plavčík/Záchranář III. VZS ČČK) v čase do 2:55min. Čas je měřen v okamžiku uchopení tonoucího při záchraně s pásem.

 Techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího

 Techniky obrany plavčíka – osvobození ze sevření zepředu, osvobození ze sevření zezadu, osvobození ze škrcení zepředu, osvobození ze škrcení zezadu, osvobození ze  sevření jedné ruky

 Testy z veslování, pádlování a záchrany pomocí surfového plováku (součást  celodenního zaměstnání na volné vodě). Limity stanoví odpovědný instruktor podle místních podmínek

 Záchranná akce s pomůckou – hození pomůcky zraněnému při vědomí ve vodě na vzdálenost minimálně 10metrů – zkušební požadavek lze provést v kurzu během bloku záchranné pomůcky (standard ILS)

Teorie: Test

 

První pomoc

Praxe: Kardiopulmonální resuscitace (5 minut) modelová situace – dospělé osoby nebo dítěte

 První pomoc při poranění páteře ve vodě

a)   polohování – stabilizační techniky (2 z 5 způsobů)

b)   použití záchranné desky v pěti zachráncích (před akcí si jednotlivci losují své pozice), hodnocen je každý zvlášť

 Obvazová technika (jeden vybraný obinadlový obvaz)

Teorie: Test

Potápění

Praxe: Modelová akce - záchrana tonoucího potápěče. Zachránce se základní potápěčskou výstrojí podle stanoveného postupu zachraňuje potápěče v kompletní výstroji. Potápěč se na počátku akce nachází v hloubce min. 3m. a max. 5m.

 Teorie: Test    

Doplňující znalosti

Praxe:Horolezecká technika. Modelová situace z těchto zadání:

1. zřízení stanoviště pro slaňování a následné slanění včetně zajištění;

2. vypnutí lana přes vodní tok pomocí lanového kladkostroje pro zřízení upoutaného záchranného plavidla;

3. zřízení záchranného stanoviště pro upoutaného zachránce při záchraně ve vodním válci (připravují dva zachránci)

 

Teorie: Test

 

Závěrečná práce - zpracování Plánu pro normální provoz a Plánu pro nebezpečí pro vybraný bazén, koupaliště, aquacentrum či část zabezpečované vodní lokalityZávěrečné zkoušky