Letní škola záchrany tonoucích v Dobrušce v letošním roce již po devětadvacáté

 

Letní škola záchrany tonoucích v Dobrušce v letošním roce již po devětadvacáté

Ač se to zdá neskutečné, vodní záchranáři Českého červeného kříže jezdí na své kurzy do Dobrušky již téměř třicet let. Domníváme se, že málokterá akce vzdělávacího charakteru, pořádaná zájmovou organizací, má tak dlouhou tradici.

Kdo stál u zrodu? Počátky jsou spojeny se jmény  Miroslav Matuška, který nedaleko žije, nebo RNDr. Petr Šíma, CSc., který tam jezdil do rodiště své paní. Jeden z nich (dnes si již nedovolíme říci který) reagoval na otevření plaveckého bazénu a pozval tam na již tradiční kurz vodních záchranářů tehdejší instruktorský sbor: zakladatele VZS ČSČK  Dr.Jeronýma Řepu (Jeryka), lékaře MUDr. Rudolfa Jedličku (Fižďu), Jindru Měrku (v té době předsedu VZS ČSČK), plavce Ivana Zítka, potápěče Martina Kováře a ze sekretariátu VZS, organizátorku Karlu Gebertovou. Na výuce se v prvním období samozřejmě účastnili i výše jmenovaní Petr Šíma a Miroslav Matuška.

Pokud bychom měli jmenovat i další, kteří vystřídali v následujících letech v instruktorských funkcích již jmenované, byla by to celá řada jmen, ať již pravidelných lektorů nebo těch, kteří přijeli pomoci jen příležitostně. Nemůžeme však zapomenout na paní Janu Kargerovou, která z funkce generálního sekretáře VZS ČČK organizovala tuto akci neskutečných 23 let.

Na počátku devadesátých let se opustil systém jedné vzdělávací akce a po vzoru anglické vodní záchranné služby Royal Life Saving Society se pod názvem Letní škola záchrany tonoucích organizuje současně více kurzů, přezkoušení a doškolení. V průměru se této akce v jednotlivých vzdělávacích programech účastní každoročně 60 až 80 záchranářů.

Velký vliv na zvýšení úrovně praktické výuky Letní školy mělo i dobudovaní areálu letního koupaliště (venkovní 50 metrový bazén), kde se otevřela  možnost současné výuky více kurzů, využívání plaveckého bazénu, rybníka na koupališti v nedalekém Opočně a cvičné hasičské věže HZS ČR v Dobrušce.

Ke kvalitnímu ubytování a dobrým možnostem teoretické výuky přispěla od druhé poloviny devadesátých let i možnost pronájmu Studijního střediska Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Dobrušce.

Je až pozoruhodné jak se za období od prvních kurzů změnily podmínky tohoto specifického vzdělávacího procesu. Účastníci kurzu si zpočátku vystačili s jedním sešitem, tužkou a plavkami, dnes už přicházejí do učeben s notebooky a pro svou odbornou přípravu zadanou na kurzu využívají internet.

Lektoři si již také nevystačí s „didaktickým pytlíkem“ (křída, houba a hadr) a plně využívají jak v teorii, tak v praxi výpočetní a multimediální techniku, samozřejmě moderní technické metody prezentace a záchranné pomůcky předních světových výrobců. Snahou všech současných lektorů je „přivézt“ každoročně do Dobrušky účastníkům kurzů nějakou záchranářskou novinku.

Velkou výhodou kumulace více účastníků v jednotlivých typech vzdělávacích programů je možnost výměny zkušeností a kontakt mezi členy jednotlivých místních skupin VZS ČČK a tzv. „profesionálů“, účastníků vyslaných zřizovateli bazénů, koupališť a aquaparků.

Záchranářské vzdělání na těchto kurzech se v mnohém liší od klasických víkendových kurzů Plavčíků a Mistrů plavčích, které nabízí jiné subjekty v České republice.

Jsou zde kromě obvyklých předmětů zařazovaných v záchranářských kurzech, zařazena i témata, která se postupně stávají  nedílnou součástí vzdělání vodních záchranářů ve světě.

Jedná se například o prevenci na bazénech, koupalištích a aquaparcích,  taktiku záchranáře,   plavecké kondiční programy záchranáře, nově pak psychologii individuální odolnosti a komunikaci s klienty. Velké množství moderních pomůcek pro poskytování první pomoci umožňuje lektorům předat účastníkům širší škálu vědomostí i praktických dovedností i z této oblasti.

A co by mohlo zajímat provozovatele bazénů, koupališť a aquaparků? Absolventi kurzu pro získání kvalifikace Mistr plavčí/Záchranář II absolvují nejen kvalitní záchranářský výcvik, ale získávají i metodicko-manažerské znalosti, které jsou ověřeny závěrečnou prací Zpracování plánu pro normální provoz a Plánu pro nebezpečí v daném zařízení, či střežené vodní lokalitě. Oni mohou být těmi, kteří budou pro vedoucí pracovníky odbornými garanty zajištění prevence a bezpečnosti v jednotlivých zařízeních.

Výše prezentovaná úroveň vzdělávání je samozřejmě ovlivněna i studijní literaturou, kterou má Vodní záchranná služba ČČK k dispozici.

Harmonogram Letní školy záchrany tonoucích v Dobrušce 2009

Termíny

 Kurz, přezkoušení, doškolení, školení

Cena

akce

Ubytování, plná penze

6.- 10.7.

 Kurz - Plavčík/Záchranář III. VZS ČČK

2100,-

2200,-

3.- 11.7.

 Kurz - Mistr Plavčí/Záchranář II. VZS ČČK

3100,-

4400,-

3.- 11.7.

 Kurz - Instruktor/Záchranář I. VZS ČČK

3100,-

4400,-

10.7. dopoledne

 Přezkoušení - Plavčík/Záchranář III.VZS ČČK

 600,-

    -

 5.7. celý den

 Doškolení - Mistr Plavčí/Záchranář II. VZS ČČK                 

1200,-

oběd

 4.7. 9,30-12,30

 Školení - První pomoc při poranění páteře ve vodě     

 900,-

    -

 4.7. 14,00-17,00

 Školení - Používání automatického externího defibrilátoru 

 900,-

    -

 (Cena akce zahrnuje: pronájem bazénu a učebny, xeroxované studijní materiály-nevztahuje se na skripta VZS ČČK, lektorné, používání pomůcek, osvědčení)