Kalendář 2012

Kalendář 2012

Kalendář popisuje způsob přiložení resuscitační masky při KPR.