Dominik Horn, DiS.

Záchrana tonoucích, první pomoc